Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4EFOP-1.2.1
2016. november 30. (szerda) 16:04

Az észak-magyarországi régióban élő, megváltozott munkaképességű személyek számára nyújtandó mentori és munkaerő-piaci szolgáltatások (2010.03.01-2013.02.28.)

TÁMOP 1.1.1.
Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1. programja keretében meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás után társaságunk a Regionális Civil Központ Alapítvány által vezetett konzorcium tagjaként a Sajó-Bódva körzetben a munkaügyi központ által kijelölt megváltozott munkaképességű személyek számára mentori szolgáltatást (176 fő), egyéni tanácsadást (141 fő), illetve csoportos és pszichológiai tanácsadást (70-70 fő) és igény-képesség (35 fő) megfeleltetést biztosít négy kirendeltség – Ózd, Kazincbarcika, Edelény, Putnok - hatáskörében.

Szerződött összeg (konzorciumból tervezett saját rész): 37 823 676 Ft.
TOBORZÁS ÉS TRÉNINGEK AZ ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÓJAKÉNT
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. erdőművelő OKJ-s képzést és kisgépkezelő betanító képzést, valamint foglalkoztatást valósít meg a TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 sz. nyertes pályázata alapján. A programhoz kapcsolóadóan, közbeszerzési eljárás által, társaságunk toborzási, kiválasztási tevékenységeket és tréningek lebonyolítását vállalta.
A szolgáltatás megvalósításának tervezett ideje: 2011.01. hó - 2012.09. hó
A projekt megvalósítása során 90 fő hátrányos helyzetű programba bevont munkanélküli vesz részt kisgépkezelő betanító képzésben, illetve 30 fő az erdőművelő OKJ-s képzésben.
A projekt toborzási és kiválasztási tevékenységét társaságunk végezte 2011.01.07.-2011.01.31. között. A kiválasztás első lépése egy úgynevezett tudásszint felmérő megírása volt. A felmérés célja, átfogó képet kapni a jelentkezők általános műveltségéről, készségeik, képességeik állapotáról. A tudásszint felmérést követően az ügyfelek a kiválasztás második lépéseként egy személyes beszélgetésen vettek részt. A beszélgetések célja az ügyfelekről való információszerzés, amely kiterjed az egyén szociális hátterére, mentális állapotára, motivációjára és egyéb körülményeire.
A teszteredmények, illetve a szociális és mentális adatlapban rögzítettek alapján került sor a 30+90 fő kiválasztására.

A projekt megvalósítása során a képzésbe bevont ügyfeleknek tréningeken kell részt venniük. A tréningek tervezett időtartama 2011.02. hó – 2012. 09. hó. A tréningek 5 témakörben (csapatépítő tréning, kommunikációs és időgazdálkodási tréning, problémamegoldó tréning, álláskeresési technikák tréning, megvalósítók tréningje) kerülnek lebonyolításra, 8 és 10 fős csoportokban, amelyekre társaságunk folyamatosan két trénert biztosít.

"A SAJÓKAZAI TELEPRŐL AZ INTEGRÁCIÓ ÚTJÁN"
A projekt megvalósításának időpontja: 2009.09.01-2011.04.30
Az Amrita Pályaorientációs Baráti Kör, mint főpályázó és társaságunk, mint konzorciumi partner valósítja meg az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező sajókazai romák képességfejlesztő, önálló életvitelt elősegítő programját a TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0069 azonosító számon regisztrált pályázatával.
Társaságunk a projekt során megvalósuló tréningek és felzárkóztató oktatások lebonyolítását szervezi, végzi alvállalkozó bevonásával.

KÖZFOGLALKOZTATÁSI MENTORI SZOLGÁLTATÁS
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ által kiírt pályázat útján elnyert program.
A projekt időtartama: 2011.04.01.-2011.09.30.
A projekt célja a hátrányos helyzetű, szociális problémákkal küzdő, de munkavállalásra képes és kész, közöttük kiemelten a bérpótló juttatásban részesülők személyes segítése, a munkaerő- piaci szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférés lehetőségeinek javítása, az érintettek foglalkoztatásának elősegítése, a munkaadói kapcsolatok erősítése, a munkába állás, a munkahelyi beilleszkedés megkönnyítése érdekében.
A projektet az ózdi, kazincbarcikai és edelényi kistérségben kívánjuk megvalósítani, négy munkaügyi kirendeltség vonzáskörzetében. Döntően a kistérségi központokban, továbbá Putnokon bonyolódik a szolgáltatás.
A projekt keretében mentori szolgáltatást kívánunk nyújtani legalább 1100 fő, bérpótló juttatásra jogosult és álláskeresőként nyilvántartott személyek munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése érdekében.
A célcsoportból kiválasztott ügyfelekkel a kapcsolatfelvételt követően, tájékoztatás felvilágosítás, információnyújtás következik e szolgáltatással kapcsolatban. Ezután az ügyfél bevonásra kerülnek a munkaügyi központ szolgáltatási rendszerébe. Az érdemi munka az álláskereső elhelyezkedését akadályozó tényezők/körülmények feltárásával kezdődik, melyek kiküszöböléséhez mentoraink támogatást nyújtanak. Az igények alapján álláskereséséi és egyéb tanácsadással segítjük ügyfeleinket a munkaerő-piacra való visszakerülés érdekében.
A mentor személyes konzultáció nyújtásával segíti az érintett hátrányos helyzetű álláskeresők munkakészségének erősítését, munkakompetenciájának fejlesztését a marginalizálódás, ill. az inaktivitásba süllyedés megakadályozása érdekében. A motivált ügyfeleket képzésre irányítjuk a célcsoportból, és mindent elkövetünk a képzésben tartásuk érdekében.
Feltérképezzük a potenciális munkaadókat (önkormányzatok, egyházak, vállalkozások), kapcsolatteremtés és állásajánlatok célirányos feltárása, ügyfeleink munkába helyezése érdekében. A munka hatékonysága, valamint a sikeresebb elhelyezkedés érdekében a bevont ügyfelek legalább 20%-át egyéni és 20%-át csoportos tanácsadással segítjük.
A projekt magvalósítását 11 fő mentor látja el főállásban, egy megbízással foglalkoztatott programvezető irányításával.

Egyéb, a társaság szakmai és pénzügyi működését érintő tervezett tevékenységek, szolgáltatások
Felsőfokú képzés (az ügyvezető által) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ózdi levelező főiskolai intézményében.
Eseti tanácsadások, tréningek, pályázat- és tanulmánykészítések, egyéb szolgáltatások munkaerő-kölcsönzés igény szerinti volumenben, elsősorban észak-magyarországi szervezetek, cégek, munkáltatók, de egyéb magyarországi cégek igénye szerint is.
A társaság által bérelt, biominősített termőföld bérletét az agrárkörnyezetvédelmi előírások miatt legalább 2011. augusztus 31-ig fenn kell tartani. A föld művelésével viszont célszerű megbízni helyi, a környezetet és a lehetőséget jól ismerő egyéni vállalkozót, illetve szeptembertől a bérleti jogviszonyt átadni, a kapcsolódó eszközparkot értékesíteni (ld. költségvetési táblázatok).

tamop_alja_.jpg

Vissza