Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4EFOP-1.2.1
2016. november 30. (szerda) 16:03

Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass (2010.10.01-2012.07.31.)

TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0019
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.1.1.-09/7 (Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek) kiírására benyújtott programterv, egyben elfogadott része az LHH33 – „Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című az ózdi kistérségben megvalósítandó projektcsomagnak. A projekt kezdetének a társaságon kívül álló, adminisztratív jellegű csúszása miatt az elmúlt év Å‘szétÅ‘l a TÁMOP 5.1.1.-09/7-2009-0019 sz. 100%-ban támogatott pályázati program keretében zajlik.

A projekt fÅ‘ célja, hogy hozzájáruljon az LHH ózdi kistérségi program céljainak megvalósításához, ezen belül a foglalkoztathatósági feltételek fejlesztése révén a kistérség felzárkóztatásának elÅ‘mozdítása.
A projekt megvalósítása során 75 fÅ‘ programba vont munkanélküli embernek - ezen belül fókuszálva az ózdi kistérségben az alacsony iskolai végzettségűekre, elavult, nem piacképes szakmával rendelkezÅ‘kre, romákra, pályakezdÅ‘ fiatalokra, 50 éven felüliekre és a GYED-rÅ‘l, GYES-rÅ‘l visszatérÅ‘ nÅ‘kre - nyújt segítséget komplex munkaerÅ‘-piaci szolgáltatás nyújtásával a munkaerÅ‘piacra való visszakerüléshez. A projekt résztvevÅ‘i közül 60 fÅ‘ OKJ képzésen vesz részt, ebbÅ‘l 48 fÅ‘ kerül alkalmazásra a társaságunk állományában a képzés utolsó 3 hónapjában, majd az oklevél megszerzését követÅ‘en további 3 hónapig.
A program során az alábbi szakmákban OKJ képzés kerül lebonyolításra: Bútorasztalos, CNC gépkezelÅ‘, MinÅ‘sített hegesztÅ‘, Varrómunkás.
A képzÅ‘ intézmények/szervezetek kiválasztására közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül(t) sor. A projekt célcsoportja alacsony iskolai végzettséggel vagy elavult szakmával rendelkezÅ‘ munkanélküliekbÅ‘l kerül ki. A kiválasztásnál figyelembe vesszük a leendÅ‘ munkáltatók javaslatait is. A programban 4 fÅ‘, felsÅ‘fokú humán végzettségű mentor dolgozik, egy szakmai vezetÅ‘ irányításával. A projekt menedzsmentje a programvezetÅ‘, pénzügyi és esélyegyenlÅ‘ségi munkatársból áll. A kiválasztott ügyfelek – mentoraink által - egyéni és csoportos felkészítésen vesznek részt a képzés megkezdése elÅ‘tt. A képzések gyakorlati része azon munkáltatóknál zajlik, amelyek szándéknyilatkozatukban ezt vállalták, ill. vállalják.

 hegesztok_01.jpg

Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass (2010.10.01-2012.07.31.)
A képzés utolsó három hónapjától kezdve 6 hónapon keresztül foglalkoztatjuk heti 30 órában a résztvevÅ‘ket azon munkáltatóknál, akik vállalják a résztvevÅ‘k továbbfoglalkoztatását minimum 3 hónapig, minél nagyobb létszámban. A 6 hónapos foglalkoztatás munkabérét társaságunk a pályázati támogatás által fedezi, a taneszközöket és a munkaruhát a képzÅ‘ szervezet biztosítja, a munkáltatóknak a munkaeszközöket kell csupán biztosítaniuk.
Mentoraink és tanácsadóink folyamatosan figyelemmel kísérik az ügyfeleket a program során, segítséget nyújtanak az egyéni problémáktól a tanuláson keresztül a munkavégzés során a sikeres elhelyezkedés érdekében.
A képzés ideje alatti prioritások:
Tanulási -és munkamotiváció kialakítása
Mentori szolgáltatás és tutorálás a képzésben maradás, illetve a sikeres vizsga érdekében
Gyakorlati képzés a jövÅ‘beni potenciális munkáltatóknál
Az elhelyezkedést, a munkahelyi beilleszkedést segítÅ‘ szolgáltatások, melynek eredményeként az ügyfelek képesek lesznek munkát vállalni.
A projekt tervezett összköltsége (a támogatás mértéke): 116 865 820 Ft (100%)

Vissza