Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4EFOP-1.2.1
2018. május 21. (hétfő) 11:31

Tréningek a GINOP-5.1.4 program során

 

 

Pályaorientációs tréning lebonyolítása


2018.04.16-18. idĹ‘pontokban sikeresen lezajlott az OKJ-s képzést megelĹ‘zĹ‘en szakmailag indokolt
pályaorientációs tréning.
A pályaorientációs tréning céljai voltak:
• a pályaválasztást elĹ‘segítĹ‘ készségek, képességek fejlesztése
• a tanulók önismeretének fejlesztése, hiszen megfelelĹ‘ önismeret nélkül megfelelĹ‘ választás
sem lehetséges
• pályaismeret bĹ‘vítése
• tanulók reális célok irányába történĹ‘ befolyásolása, vagyis a vágyak és a realitások
konfrontációja
• döntési képességek fejlesztése, a komplex pályaválasztási érettség, a pályaidentifikáció
kialakítása
• egyéni problémák megoldása
• személyiségfejlesztés – mindenekelĹ‘tt a motiváció, illetve az aktivitás folyamatos
fenntartásával

 

IMG_20180517_090401 másolata.jpg

 

Ismeretfelújító képzés (kulcskompetencia fejlesztési képzés) megvalósítása


2018.04.19-05.17. idĹ‘szakban került lebonyolításra az OKJ képzést megelĹ‘zĹ‘en indokolt
ismeretfelújító képzés. Célja a felzárkóztatás és a hiányzó alapismeretek pótlása volt, melyet egy
felmérés elĹ‘zött meg a célcsoporttagok meglévĹ‘ ismereteirĹ‘l. Az alapkészségek, az általános, a
szakmai, és a különféle társadalmi kompetenciák fejlesztésével olyan hátrányok váltak leküzdhetĹ‘vé
számukra, amelyek eddigi életük során megakadályozták Ĺ‘ket a munka világába történĹ‘ tartós
bekapcsolódásban.

 

EU logó.jpg

 

 

 

Vissza