Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4EFOP-1.2.1
2016. november 30. (szerda) 15:58

Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken - (2013.01.01-2014.12.31.)

TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009
A program célja: A program a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, szegregátumokban élÅ‘, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkezÅ‘, jellemzÅ‘en szociális és anyagi gondokkal küzdÅ‘, roma és nem roma egyénekre és családokra terjed ki, de a program a település egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történÅ‘ integrációjukat.

FÅ‘pályázó: Ózd Város Önkormányzata
Megvalósítás idÅ‘szaka: 2013.01.01-2014.12.31.
Társaságunk konzorciumi partnerként humán szolgáltatások biztosítását vállalta a projekt idÅ‘szaka alatt.
A Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009
azonosítószámú "Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken" elnevezésű projektben az alábbi humán-szolgáltatások, tréningek lebonyolítását vállalta:
Adósságkezelés (40 óra, 5x8 óra, 8 csoportban 160 fÅ‘ részére)
KonfliktuskezelÅ‘ tréning (24x3 óra, 1 csoportban 20 fÅ‘ részére)
KonfliktuskezelÅ‘ és mediációs tréning (40 óra, 5x8 óra, 8 csoportban 160 fÅ‘ részére)
Álláskeresési tréning (72 óra, 9x8 óra, 8 csoportban 160 fÅ‘ részére)
Családtervezés, szerepek és feladatok (5x8 óra, 4 csoportban 80 fÅ‘ részére)

A tréningek alapvetÅ‘ céljai:
Az adósságkezelési szolgáltatás, tréning célja volt a szociálisan hátrányos helyzetben lévÅ‘, lakhatással kapcsolatos hátraléka miatt eladósodott és a lakhatás biztonságának elvesztésével fenyegetett adósok fizetÅ‘-képességének helyreállítása, a lakhatás biztonságának megÅ‘rzése. Az elsÅ‘ és legfontosabb cél a hátralék halmozódásának megállítása, valamint a szolgáltatásból való kizárás veszélyének elhárítása, szükség szerint a közüzemi szolgáltatásba való visszakapcsolás lehetÅ‘ségének megteremtése. Adósságkezelési tanfolyam indokoltsága térségünkben halmozódó szociális problémák következménye-különösen az alacsony jövedelmű, illetve munkanélküli háztartások esetében a felhalmozódó közüzemi tartozások jelentették a tréning indokoltságát.
A KonfliktuskezelÅ‘ tréning célja volt, hogy a résztvevÅ‘k saját konfliktus kezelési technikái, és annak alkalmazása tudatossá és adekvátabbá váljon, elsajátítsák a legmegfelelÅ‘bb kommunikáció és konfliktus megoldási stratégiákat. Célunk volt olyan, azonnal használható ismeretek, módszerek birtokába juttatni a résztvevÅ‘ket, amelyek alkalmazásával hatékonyabban lesznek képesek a mindennapi életük és a munkavégzés során kezelni konfliktusaikat, saját élmény alapján megtapasztalják más emberek viselkedésének hátterében álló lelki működésbeli sajátosságokat.
A KonfliktuskezelÅ‘ és mediációs tréning célja volt, hogy a résztvevÅ‘k tiszta, érthetÅ‘, követhetÅ‘, és mindenekelÅ‘tt fejlesztÅ‘ módon tudjanak kapcsolatot teremteni a velük, vagy egymással konfliktusban álló egyénnel, csoporttal, szervezettel stb. A tréning során számos helyzetgyakorlat, elemzés tette lehetÅ‘vé, hogy a résztvevÅ‘k kialakítsák professzionális, ugyanakkor egyéniségükhöz illÅ‘ konfliktuskezelési, mediációs stílusukat, stratégiájukat. Az érzelmi intelligencia fejlesztésével a részvevÅ‘k megtanulhatták a bizalom és együttműködés, a munkatársakhoz és magához a munkához való hozzáállás, a változási hajlandóság javításának módszereit. A képzésen széles körben ismert, hiteles tesztrendszerekkel találkozhattak a résztvevÅ‘k, amelyek kiválóan alkalmasak az ügyfelekre jellemzÅ‘ és a munkahelyi viselkedési stílusok feltérképezésére, és ennek mindennapi alkalmazására. A tréning során lehetÅ‘séget nyújtottunk a résztvevÅ‘knek arra, hogy megismerkedjenek a viselkedési stílusok egy lehetséges osztályozásával, valamint gyakorlati útmutatót kaptak a különbözÅ‘ partnerekkel történÅ‘ hatékony kommunikációra, konfliktuskezelésre, mediációra.
Az álláskeresési tréning célja volt, hogy a résztvevÅ‘ ügyfelek képessé váljanak az önállóbb álláskeresésre és ezzel a lehetÅ‘ legrövidebb idÅ‘n belül elhelyezkedjenek a munkaerÅ‘piacon. A résztvevÅ‘k a tréning során képessé váltak arra, hogy önmaguk számára reális célokat jelöljenek ki, megismerték a munkaerÅ‘piac fogalmát, jellemzÅ‘it, a munkaerÅ‘piacra való bejutás módjait. Megismerték a korszerű szakmai önéletrajzok típusait, azok jellemzÅ‘it, a motivációs levél írásának, álláspályázat összeállításának technikáját. Megtanulták hogyan aktiválják kapcsolati tÅ‘kéjüket az álláskeresés érdekében, hogyan készülhetnek fel az állásinterjúra,tájékoztatást kaptak a munkavállalást érintÅ‘ általános munkajogi kérdésekben.
A Családtervezés, szerepek és feladatok tréning célja volt a családi életre való felkészítés, olyan készségek és ismeretek elsajátításával, melyekkel hatékonyan indulhat el a résztvevÅ‘ egy igazi család létrehozása, megalkotása irányába, olyan technikák begyakorlásával, eszközök elsajátításával, amelyekkel fejlÅ‘dik, változik a már meglévÅ‘ attitűd. A résztvevÅ‘k megtanulták mi a család fontossága, a családtervezés fogalma. A tréning során érintettük a párkeresés, párválasztás, családalapítás, elkötelezÅ‘dés és párkapcsolati függÅ‘ség témáit is. A tréningek fÅ‘ témái voltak a családi szerepek, anya-apa-gyermekek-nagyszülÅ‘k rendszere, nemi szerepek a családban, státusok, szociális kompetenciák a családban, együttélés szabályai, szexualitás.

Vissza