Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolat
2016. november 30. (szerda) 15:58

Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken - (2013.01.01-2014.12.31.)

TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009
A program célja: A program a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, szegregátumokban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyénekre és családokra terjed ki, de a program a település egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat.

Főpályázó: Ózd Város Önkormányzata
Megvalósítás időszaka: 2013.01.01-2014.12.31.
Társaságunk konzorciumi partnerként humán szolgáltatások biztosítását vállalta a projekt időszaka alatt.
A Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009
azonosítószámú "Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken" elnevezésű projektben az alábbi humán-szolgáltatások, tréningek lebonyolítását vállalta:
Adósságkezelés (40 óra, 5x8 óra, 8 csoportban 160 fő részére)
Konfliktuskezelő tréning (24x3 óra, 1 csoportban 20 fő részére)
Konfliktuskezelő és mediációs tréning (40 óra, 5x8 óra, 8 csoportban 160 fő részére)
Álláskeresési tréning (72 óra, 9x8 óra, 8 csoportban 160 fő részére)
Családtervezés, szerepek és feladatok (5x8 óra, 4 csoportban 80 fő részére)

A tréningek alapvető céljai:
Az adósságkezelési szolgáltatás, tréning célja volt a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, lakhatással kapcsolatos hátraléka miatt eladósodott és a lakhatás biztonságának elvesztésével fenyegetett adósok fizető-képességének helyreállítása, a lakhatás biztonságának megőrzése. Az első és legfontosabb cél a hátralék halmozódásának megállítása, valamint a szolgáltatásból való kizárás veszélyének elhárítása, szükség szerint a közüzemi szolgáltatásba való visszakapcsolás lehetőségének megteremtése. Adósságkezelési tanfolyam indokoltsága térségünkben halmozódó szociális problémák következménye-különösen az alacsony jövedelmű, illetve munkanélküli háztartások esetében a felhalmozódó közüzemi tartozások jelentették a tréning indokoltságát.
A Konfliktuskezelő tréning célja volt, hogy a résztvevők saját konfliktus kezelési technikái, és annak alkalmazása tudatossá és adekvátabbá váljon, elsajátítsák a legmegfelelőbb kommunikáció és konfliktus megoldási stratégiákat. Célunk volt olyan, azonnal használható ismeretek, módszerek birtokába juttatni a résztvevőket, amelyek alkalmazásával hatékonyabban lesznek képesek a mindennapi életük és a munkavégzés során kezelni konfliktusaikat, saját élmény alapján megtapasztalják más emberek viselkedésének hátterében álló lelki működésbeli sajátosságokat.
A Konfliktuskezelő és mediációs tréning célja volt, hogy a résztvevők tiszta, érthető, követhető, és mindenekelőtt fejlesztő módon tudjanak kapcsolatot teremteni a velük, vagy egymással konfliktusban álló egyénnel, csoporttal, szervezettel stb. A tréning során számos helyzetgyakorlat, elemzés tette lehetővé, hogy a résztvevők kialakítsák professzionális, ugyanakkor egyéniségükhöz illő konfliktuskezelési, mediációs stílusukat, stratégiájukat. Az érzelmi intelligencia fejlesztésével a részvevők megtanulhatták a bizalom és együttműködés, a munkatársakhoz és magához a munkához való hozzáállás, a változási hajlandóság javításának módszereit. A képzésen széles körben ismert, hiteles tesztrendszerekkel találkozhattak a résztvevők, amelyek kiválóan alkalmasak az ügyfelekre jellemző és a munkahelyi viselkedési stílusok feltérképezésére, és ennek mindennapi alkalmazására. A tréning során lehetőséget nyújtottunk a résztvevőknek arra, hogy megismerkedjenek a viselkedési stílusok egy lehetséges osztályozásával, valamint gyakorlati útmutatót kaptak a különböző partnerekkel történő hatékony kommunikációra, konfliktuskezelésre, mediációra.
Az álláskeresési tréning célja volt, hogy a résztvevő ügyfelek képessé váljanak az önállóbb álláskeresésre és ezzel a lehető legrövidebb időn belül elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. A résztvevők a tréning során képessé váltak arra, hogy önmaguk számára reális célokat jelöljenek ki, megismerték a munkaerőpiac fogalmát, jellemzőit, a munkaerőpiacra való bejutás módjait. Megismerték a korszerű szakmai önéletrajzok típusait, azok jellemzőit, a motivációs levél írásának, álláspályázat összeállításának technikáját. Megtanulták hogyan aktiválják kapcsolati tőkéjüket az álláskeresés érdekében, hogyan készülhetnek fel az állásinterjúra,tájékoztatást kaptak a munkavállalást érintő általános munkajogi kérdésekben.
A Családtervezés, szerepek és feladatok tréning célja volt a családi életre való felkészítés, olyan készségek és ismeretek elsajátításával, melyekkel hatékonyan indulhat el a résztvevő egy igazi család létrehozása, megalkotása irányába, olyan technikák begyakorlásával, eszközök elsajátításával, amelyekkel fejlődik, változik a már meglévő attitűd. A résztvevők megtanulták mi a család fontossága, a családtervezés fogalma. A tréning során érintettük a párkeresés, párválasztás, családalapítás, elköteleződés és párkapcsolati függőség témáit is. A tréningek fő témái voltak a családi szerepek, anya-apa-gyermekek-nagyszülők rendszere, nemi szerepek a családban, státusok, szociális kompetenciák a családban, együttélés szabályai, szexualitás.

Vissza