Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4EFOP-1.2.1
2017. március 1. (szerda) 13:14

Hesztia – családi védÅ‘hálót biztosító komplex projekt Gömörben - EFOP – 1.2.1-15-2016-00154

Hesztia – családi védÅ‘hálót biztosító komplex projekt Borsod - Gömörben projektismertetÅ‘

EFOP – 1.2.1-15-2016-00154

 

infoblokk_kedv_final_ESZA_felso-300x210.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Projekt címe: Hesztia – családi védÅ‘hálót biztosító komplex projekt Borsod – Gömörben

A szerzÅ‘dött támogatás összege: 39,08 Millió Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt hozzájárul a család társadalmi szerepének megerÅ‘sítéséhez, a családi kohézió növeléséhez, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztéséhez, elÅ‘segítve a fiatalok családi életre való felkészülését, a nÅ‘k és férfiak társadalmi egyenlÅ‘ségét, ösztönözve a generációkon átívelÅ‘ együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a krízishelyzet megelÅ‘zését és támogatják a már krízishelyzetbe került családokat. A két helyszínen megvalósuló program célja a család társadalmi szerepének megerÅ‘sítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelÅ‘zése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek - a kötelezÅ‘ önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és - egyszerre több oldalról és egymás hatását erÅ‘sítve kezelik a problémákat.

A projekt befejezési dátuma: 2019. február 28.

A projekt azonosító száma. EFOP – 1.2.1-15-2016-00154

 

infoblokk_kedv_final_ESZA_felso-300x210.jpg

 

 

(2017. február 01 - 2019. február 28)

A program célja:

A 2017. 02. 1-jén indult projekt hozzájárul a család társadalmi szerepének megerÅ‘sítéséhez, a családi kohézió növeléséhez, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztéséhez, elÅ‘segítve a fiatalok családi életre való felkészülését, a nÅ‘k és férfiak társadalmi egyenlÅ‘ségét, ösztönözve a generációkon átívelÅ‘ együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a krízishelyzet megelÅ‘zését és támogatják a már krízishelyzetbe került családokat

A családok egységének a védelme fontos és összetett feladat: a krízisbe került családok helyzetének kezelése, és a biztonságot jelentÅ‘ állapot helyreállítása mellett a funkciójukat probléma nélkül ellátó családok védelme is elengedhetetlen. Az egységet alkotó családokban is adódik számos helyzet az életciklus során - a gyermeknevelésben, a felnövekvÅ‘ fiatalok életében, a gyermekek felnövekedésével magukra maradó szülÅ‘k kapcsolatában vagy az idÅ‘sebb generáció elmagányosodásában - amelyek kihatással vannak a családtagok testi-lelki egészségére, ezáltal munkaképességére, foglalkoztatására és szociális helyzetére.

A két helyszínen megvalósuló program célja a család társadalmi szerepének megerÅ‘sítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelÅ‘zése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek - a kötelezÅ‘ önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és - egyszerre több oldalról és egymás hatását erÅ‘sítve kezelik a problémákat

Megvalósítás helyszínei:

  • Borsodnádasd

  • Putnok

A projekt részcéljai:

1. A családalapítás elÅ‘tt álló fiatalok és fiatal szülÅ‘k felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erÅ‘sítésével.

2. A munka és a család összeegyeztethetÅ‘ségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.

3. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkezÅ‘ szülÅ‘k és leendÅ‘ szülÅ‘k számának növelése.

4. A nÅ‘k és férfiak társadalmi egyenlÅ‘ségének, harmonikus együttműködésének elÅ‘segítése.

5. A nemzedékek közti együttműködés erÅ‘sítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idÅ‘sebb generáció aktívabb bevonásának elÅ‘segítésével.

6. A kapcsolati erÅ‘szak áldozatává vagy elkövetÅ‘jévé válás megelÅ‘zése.

7. Sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévÅ‘ családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítÅ‘ intézmények tevékenységét kiegészítÅ‘ segítÅ‘ szolgáltatásokkal.

8. A fenti célokkal összefüggÅ‘ területeken már működÅ‘ és bevált mintaprogramok szélesebb körben történÅ‘ elterjesztése, a családok egymást segítÅ‘ közösségeinek megerÅ‘sítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése.

 

A projekt célcsoportja:

  • családalapítás elÅ‘tt álló fiatalok, beleértve házasságkötésre, gyermekvállalásra készülÅ‘ párok,

  • gyermekes szülÅ‘k, beleértve a gyermekvállalás után a munkaerÅ‘piacra visszatérni szándékozó szülÅ‘k,

  • párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylÅ‘ személyek,

  • családok, beleértve a sajátos vagy nehéz helyzetben lévÅ‘ családokat, nagycsaládokat, többgenerációs családokat.

Vissza