Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4EFOP-1.2.1
2017. március 1. (szerda) 13:14

Hesztia – családi védőhálót biztosító komplex projekt Gömörben - EFOP – 1.2.1-15-2016-00154

Hesztia – családi védőhálót biztosító komplex projekt Borsod - Gömörben

EFOP – 1.2.1-15-2016-00154

 

infoblokk_kedv_final_ESZA_felso-300x210.jpg

 

 

(2017. február 01 - 2019. február 28)

A program célja:

A 2017. 02. 1-jén indult projekt hozzájárul a család társadalmi szerepének megerősítéséhez, a családi kohézió növeléséhez, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztéséhez, elősegítve a fiatalok családi életre való felkészülését, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét, ösztönözve a generációkon átívelő együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a krízishelyzet megelőzését és támogatják a már krízishelyzetbe került családokat

A családok egységének a védelme fontos és összetett feladat: a krízisbe került családok helyzetének kezelése, és a biztonságot jelentő állapot helyreállítása mellett a funkciójukat probléma nélkül ellátó családok védelme is elengedhetetlen. Az egységet alkotó családokban is adódik számos helyzet az életciklus során - a gyermeknevelésben, a felnövekvő fiatalok életében, a gyermekek felnövekedésével magukra maradó szülők kapcsolatában vagy az idősebb generáció elmagányosodásában - amelyek kihatással vannak a családtagok testi-lelki egészségére, ezáltal munkaképességére, foglalkoztatására és szociális helyzetére.

A két helyszínen megvalósuló program célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek - a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és - egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat

Megvalósítás helyszínei:

  • Borsodnádasd

  • Putnok

A projekt részcéljai:

1. A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.

2. A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.

3. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.

4. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése.

5. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.

6. A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése.

7. Sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.

8. A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése.

 

A projekt célcsoportja:

  • családalapítás előtt álló fiatalok, beleértve házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok,

  • gyermekes szülők, beleértve a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők,

  • párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek,

  • családok, beleértve a sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat, nagycsaládokat, többgenerációs családokat.

Vissza