• Ónhulladék hasznosítás
  Ónhulladék hasznosítás

  A hazánkban működő vas- és nemvasfém-, valamint veszélyes hulladék gyűjtő vállalatok évente több száz tonna forrasztási ónhulladékot és ónsalakot gyűjtenek be, amely az elektronikai iparban keletkeznek a hullámforrasztás  és mártó forrasztás során. Kiemelten sok óntartalmú hulladék keletkezik Észak-Magyarországon belül Ózd, Eger, Tiszaújváros és Hatvan térségében.

 • Cél és küldetés
  Cél és küldetés

  Az 1997-ben alapított – 1999-óta ózdi székhelyű - Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. (2009-től Nonprofit Kft) az országban működő, legelőször alapított két megyei hatáskörű közhasznú tranzitfoglalkoztatási társaság egyike, egyben az ózdi, kazincbarcikai és edelényi kistérségek, illetve a Szuha-völgye legnagyobb non-profit humánerőforrás-fejlesztési, tranzitfoglalkoztatási szervezete.

 • Támpillér
  Támpillér

  A TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013 számú "Támpillér – építőipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon" elnevezésű projekt általános célja, hogy ózdi kistérségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli emberek piacképes szakmát sajátítsanak el és tartósan munkába álljanak. A projekt munkahelyi és társadalmi beilleszkedésüket elősegítse, valamint emelje a város és kistérség foglalkoztatottsági szintjét és népességmegtartó képességét.

 • Mentori szolgáltaások
  Mentori szolgáltaások

  A Regionális Civil Központ Alapítvány által vezetett konzorcium tagjaként a Sajó-Bódva körzetben a munkaügyi központ által kijelölt megváltozott munkaképességű személyek számára társaságunk mentori szolgáltatást, egyéni tanácsadást, illetve csoportos és pszichológiai tanácsadást és igény-képesség megfeleltetést biztosít négy kirendeltség – Ózd, Kazincbarcika, Edelény, Putnok - hatáskörében.

 • Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass
  Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass

  A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.1.1.-09/7 (Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek) kiírására benyújtott programterv, egyben elfogadott része az LHH33 – „Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című az ózdi kistérségben megvalósítandó projektcsomagnak.

Szociális célú város rehabilitáció Ózd Velence-telep és környékén (2014.01.01.-2015.05.31.)

Szociális célú város rehabilitáció Ózd Velence-telep és környékén (2014. 01. 01.-2015. 05. 31.)ÉMOP-3.1.1-12-2013-0010
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata. A Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként vállalt szerepet a projekt lebonyolításában. Társaságunk a pályázat során "soft" tevékenységeket valósít meg. A tevékenységek 3 téma köré csoportosulnak, melyek a munkaerő-piaci integráció, a bűnmegelőzés, a környezettudatosság.


Projekten belüli tevékenységeink:

1. Munkaerő-piaci integráció

 • Vasszerelő, vasbetonszerelő képzés,
 • Újraorientáló csoportfoglalkozás,
 • Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás.

2. Bűnmegelőzés

 • Bűnés baleset-megelőzési kisfilmek,
 • Bűnés baleset-megelőzési előadások,
 • Bűnés baleset-megelőzési információs táblák,
 • Kapinfó megjelentetése,
 • Jogi tanácsadás.

3. Környezettudatossági akciónapok

Társaságunk a pályázat során az alábbi "soft" tevékenységeket tervezi megvalósítani, illetve valósítja meg. A tevékenységek 3 téma köré csoportosulnak, melyek a munkaerő-piaci integráció, a bűnmegelőzés, a környezettudatosság.

1. Munkaerő-piaci integráció
- Vasszerelő, vasbetonszerelő képzés
A Szociális célú városrehabilitáció című pályázat keretében tervezett lakásfelújításokban helyi lakosság részvételét szeretnénk elősegíteni, ezért szervezetünk Vasszerelő, vasbetonszerelő képzést kíván indítani az akcióterületen élő munkanélkülieknek. Képzésbe 15 fő bevonását tervezzük. A tanfolyam 350 órás (3 hónap), melyben 105 óra elmélet és 245 óra gyakorlati oktatás valósul meg. A tanfolyam elvégzése után a résztvevők képesek lesznek az építőipari munkaterületen, csoportban kőművessel együttműködve, tervrajzok alapján dolgozni. A munkaterületük kiterjed az előkészítő tevékenységektől a vasbeton felmérése, vágása, hajlítása, betonozási, vasalási, munkákon át, a monolit födém vasalási munkáinak elvégzéséig. A vasszerelő, vasbetonszerelő tanfolyam elvégzése után a munkavállaló hagyományos családi ház építésről az ipari ingatlanok kialakításán át a műemléki épületek felújításáig képes elvégezni a feladatokat.
A képzés lebonyolításának helyszíne: Velence telep – Szociális ház.

- Újraorientáló csoportfoglalkozás
Az akcióterületen élő álláskeresők számára fontos, hogy olyan állást találjanak, mely képességeiknek és készségeiknek a legmegfelelőbb. Előfordulhat, hogy többen nem is az általuk tanult szakmákat szeretnék űzni, vagy képességeik alapján nem azokra a legalkalmasabbak. Ennek feltárásában segít az újraorientáló csoportfoglalkozás. A tréningbe 30 fő bevonását tervezzük a telepen élő munkaerő-piaci szempontból aktív korú munkanélküli személyek közül. A résztvevőket 3 db 10 fős csoportba osztjuk szét a hatékonyság miatt, amely csoportok egy foglalkozáson vesznek részt. A csoportfoglalkozás célja a munkát kereső személy igényei, problémái, jelenlegi helyzete tisztázódjon, az álláskeresési aktivitása fokozódjon, motivációja erősödjön a munkavállalást illetően. Célja továbbá az önbizalom erősítése, a döntési bizonytalanság csökkentése és felkészítés a munkaerőpiacon előforduló helyzetekre. Végül pedig a munkát kereső személy egyéni kereslete és a munkaerőpiac kínálata között találni számára új munkavagy pályaelképzelést.
A csoportfoglalkozás lebonyolításának helyszíne: Velence telep – Szociális ház.

- Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás
Miután tisztázzuk az újraorientáló tréning során az igényeket, és képességeket, fontos hogy az esetleg újonnan választott munka során megfeleljen a leendő munkavállaló. A munkához alapvetően fontos, központi készségek és kompetenciák fejlesztésére irányuló csoportfoglalkozás ezt a célt szolgálja. Ebbe a csoportfoglalkozásba szintén 30 fő bevonását tervezzük, akik személye megegyezik az előző foglalkozáson résztvevőkkel. A résztvevőket 3 db 10 fős csoportba osztjuk szét a hatékonyság miatt, amely csoportok egy foglalkozáson vesznek részt. A foglalkozás célja a munka során követelményként meghatározott kulcsképességek és kulcskompetenciák feltárása, majd fejlesztése. Ezen kompetenciák és képességek révén nagyobb esélyük lesz elhelyezkedni, munkahelyükön tartósan helytállni.
A csoportfoglalkozás lebonyolításának helyszíne: Velence telep – Szociális ház.

2. Bűnmegelőzés
- Bűnés baleset-megelőzési kisfilmek – készítésük jelenleg folyamatban van.
A projekt keretein belül a célcsoport ifjabb (általánosés középiskolás korú) tagjaihoz a vizuális élmény hatékonyságára építve felvilágosító, tájékoztató, figyelemfelhívó kisfilmeket készítünk. A baleset-megelőzési kisfilmek elkészítésével a balesetek elkerülésének lehetőségeit feldolgozva, a megelőzés fontosságát hangsúlyozva kívánjuk kiadni. A bűnmegelőzési témakörben készülő kisfilmek az áldozattá és az elkövetővé válás megelőzését előtérbe helyezve, feldolgozhatók olyan jogsértések, amelyek jellemzőek a kistérségre.


A kisfilmeket a „SZIRENA, avagy ismét szolgálatban az iskola rendőre napján” elnevezésű rendezvényen megszokott módszerrel, 11. évfolyamos gimnazisták előadásában rögzítjük, előre elkészített forgatókönyv és rendezési koncepció alapján.

A kisfilmeket az alábbi témakörökben készítjük:

 • gyalogos közlekedés és veszélyei;
 • közlekedés kerékpárral;
 • közlekedés gördeszkával, görkorcsolyával;
 • passzív biztonsági rendszerek;
 • a gépjárművek sebessége;
 • elsősegélynyújtás, segélyhívás;
 • kábítószer probléma (fogyasztás, kereskedés, előállítás, stb. az elkövetési magatartások széles spektrumát szem előtt tartva);
 • lopás (mind szabálysértési, mind pedig bűncselekményi alakzatban);
 • rablás;
 • zsarolás;
 • garázdaság;
 • kényszerítés;
 • erőszakos közösülés;
 • okirat hamisítás;
 • közlekedés biztonsága elleni bűntett;

Az egyes kisfilmekben a szerepeket a gimnazisták játszák, narrációval, rendőrségi „szakértő” közreműködésével kerülnek feldolgozásra.
A kisfilmeket professzionális technikával készülnek, a szerzői jogok az Ózdi Rendőrkapitányságot illetik.


- Bűnés baleset-megelőzési előadásoklebonyolításuk jelenleg folyamatban van
Jelen pályázatban leírt célok megvalósítását nem csak a technika vívmányainak (Internet, DVD, stb.) használatával, hanem a megszokott, hagyományos módon megvalósított előadásokkal is el lehet érni. Főleg az idősebb korosztály tekintetében igaz az, hogy az interperszonális kapcsolatok kiemelt szerepet kapnak a bizalom kiépítésében, egy-egy előadóról szerzett személyes benyomás meghatározhatja azt, hogy a tőle származó bűnmegelőzési tanácsokat megfogadják-e az idősek.
A hagyományos előadásokkal (esetlegesen „ppt”, vagy „pptx” prezentációkkal színesítve) előjöhetünk a közbiztonsági pont tanácstermében, de a Velence telepiek által látogatott különböző intézmények (templomok, iskolák, szociális intézmények, stb.) is szóba jönnek, így a lakosság egy széles, de életkora miatt veszélyeztetettek köréhez is eljuthatunk.

Az előadások témakörei:

 • trükkös lopások;
 • házaló tolvajok;
 • időskorúak sérelmére elkövetett rablások;
 • betöréses lopások és megelőzésének lehetőségei;
 • a szomszédokkal való kapcsolattartás, stb.

- Bűnés baleset-megelőzési információs tábláklebonyolításuk jelenleg folyamatban van
Bűnés baleset-megelőzési témakörökben információs táblák készíttetését és kihelyezését bonyolítjuk le, az akcióterületen. A táblák a „SZIRENA, avagy ismét szolgálatban az iskola rendőre napján” elnevezésű rendezvényen meghirdetett rajzpályázatra beadott művek alapján készülnek el.

- Kapinfó megjelentetése - folyamatos megjelentetés
Az Ózdon szolgáló rendőröknek hivatásukból adódóan kiemelkedően fontos az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén élő, illetve idelátogató személyek biztonságérzete, kistérségünk közrendje, közbiztonsága. A jó színvonalú közbiztonság szolgáltatásához a rendelkezésükre álló eszközöket mindig igyekeznek megragadni, így a bűnözés ellen olykor a megszokott, bevált módszerektől eltérő eszközöket is „bevetnek” szolgálati feladatok teljesítése során. 2011-ben egy újabb eszközzel bővítették „repertoárjukat” és útjára indították az Ózdi Rendőrkapitányság információs kiadványát, a Kapinfót, amelyet azóta az illetékességi területükön működő összes polgármesteri hivatalhoz, illetve médiához rendszeresen eljuttatnak annak érdekében, hogy a lakosság minél nagyobb számban találkozhasson a kiadványban szereplő közérdekű információkkal.

A terjesztés on-line módon, elektronikus formában megoldott, a kiadvány a lakosság érdeklődésére számot tartó bűnés baleset megelőzési, ill. közérdekű információkkal kerül az emberekhez, esetenként mintegy 1400 e-mail címre, illetve az Ózdi Rendőrkapitányság honlapján is elérhető.

10.KAPINFÓ letöltés

|
|
|

11.KAPINFÓ letöltés

|
|
|

12.KAPINFÓ letöltés

A jelen pályázatban szereplő célcsoport vonatkozásában azonban elmondható, hogy nem jellemző rájuk az Internet-használat, így őket a kiadvány nyomtatott változatával célszerű megkeresni, a havi példányszámot a célcsoport tagjainak számához igazítva.

- Jogi tanácsadás
Ingyenes jogi szolgáltatás során a telepen élő személyek egyéni tanácsadás keretében érdeklődhetnek különböző témákban a rendelkezésükre álló ügyvédtől. Témák, amelyekkel kapcsolatban a jogi tanácsadás igénybe vehető:

 • A büntetőjog bűn és büntetés alapelvi rendelkezései, annak megnyilvánulásai az alaptörvényben és a vonatkozó jogszabályokban (1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról, 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről),
 • az egyes bűncselekményi és szabálysértési tényállások részletezése, és az azért járó szankciók,
 • a helyben elszaporodott cselekmények feltárása, és ennek értékelése a büntető eljárás folyamán,
 • A prevenció formái, mind az egyén tekintetében, mind a társadalom tekintetében (speciális és generális prevenció),
 • a munka jogviszonyhoz kötődő lehetséges gondatlan és szándékos cselekmények bemutatása, különös tekintettel ezen cselekmények vonatkozásában a megelőzés fontosságára,
 • esetleges bűncselekmény, avagy szabálysértés elkövetését követő nyomozati eljárás felvázolása, különös tekintettel az elkövető jogaira és kötelezettségére.

Jogi tanácsadás helyszíne: CsillagpontVelence-telep
Fogadóóra: csütörtöki napokon 15-17h között

3. Környezettudatossági akciójelenleg szervezése folyik

A környezettudatosság jegyében jelen pályázat keretében három akciónapot tervezünk megszervezni és lebonyolítani, melyen a Velence-telepen élők vennének részt. A szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a környezettudatos életmód témaköreire kívánjuk felhívni a figyelmet. Az akció keretében különböző előadások és programok, foglalkozások kerülnek megrendezésre. Felhívjuk a figyelmet a közlekedés és a mindennapi élet egészségkárosító hatásaira, illetve ezek kikerülési lehetőségeire. Az újrahasznosítás témájában leginkább a mindennapi élet során megtalálható, használandó anyagokra, eszközökre, termékekre összpontosítunk. Rengeteg információt kapnak az érdeklődők az energiatakarékosságról és a szelektív hulladékgyűjtés jótékony hatásáról.


 

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Új Magyarország Fejlesztési TervNemzeti Fejlesztési Ügynökség
Európai Szociális Alap
ESZA Kft.

Ónhulladék hasznosítás

OnriTran

Vonalban

Jelenleg 18 vendég és 0 felhasználó van vonalban.