• Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass
  Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass

  A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.1.1.-09/7 (Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek) kiírására benyújtott programterv, egyben elfogadott része az LHH33 – „Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című az ózdi kistérségben megvalósítandó projektcsomagnak.

 • Ónhulladék hasznosítás
  Ónhulladék hasznosítás

  A hazánkban működő vas- és nemvasfém-, valamint veszélyes hulladék gyűjtő vállalatok évente több száz tonna forrasztási ónhulladékot és ónsalakot gyűjtenek be, amely az elektronikai iparban keletkeznek a hullámforrasztás  és mártó forrasztás során. Kiemelten sok óntartalmú hulladék keletkezik Észak-Magyarországon belül Ózd, Eger, Tiszaújváros és Hatvan térségében.

 • Támpillér
  Támpillér

  A TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013 számú "Támpillér – építőipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon" elnevezésű projekt általános célja, hogy ózdi kistérségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli emberek piacképes szakmát sajátítsanak el és tartósan munkába álljanak. A projekt munkahelyi és társadalmi beilleszkedésüket elősegítse, valamint emelje a város és kistérség foglalkoztatottsági szintjét és népességmegtartó képességét.

 • Cél és küldetés
  Cél és küldetés

  Az 1997-ben alapított – 1999-óta ózdi székhelyű - Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. (2009-től Nonprofit Kft) az országban működő, legelőször alapított két megyei hatáskörű közhasznú tranzitfoglalkoztatási társaság egyike, egyben az ózdi, kazincbarcikai és edelényi kistérségek, illetve a Szuha-völgye legnagyobb non-profit humánerőforrás-fejlesztési, tranzitfoglalkoztatási szervezete.

 • Mentori szolgáltaások
  Mentori szolgáltaások

  A Regionális Civil Központ Alapítvány által vezetett konzorcium tagjaként a Sajó-Bódva körzetben a munkaügyi központ által kijelölt megváltozott munkaképességű személyek számára társaságunk mentori szolgáltatást, egyéni tanácsadást, illetve csoportos és pszichológiai tanácsadást és igény-képesség megfeleltetést biztosít négy kirendeltség – Ózd, Kazincbarcika, Edelény, Putnok - hatáskörében.

Ónhulladék feldolgozására, tisztítására és ártalmatlanítására alkalmas technológia kifejlesztése és optimalizálása (2010.04.01-2011.12.31.)

Ónhulladék feldolgozására, tisztítására és ártalmatlanítására alkalmas technológia kifejlesztése és optimalizálása (2010.04.01-2011.12.31.)Baross Gábor Program (NKTH) REG-EM-09-2-2009-0048

A kiírásban legnagyobb támogatási arányt - 95 % - elérő pályázati projekt, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Baross Gábor Programjának az Észak-magyarországi Régióban a régió innovációt támogató emberi erőforrásainak fejlesztésére meghirdetett forrásból kap támogatást.
 

A hazánkban működő vas- és nemvasfém-, valamint veszélyes hulladék gyűjtő vállalatok évente több száz tonna forrasztási ónhulladékot és ónsalakot gyűjtenek be, amely az elektronikai iparban keletkeznek a hullámforrasztás  és mártó forrasztás során. Kiemelten sok óntartalmú hulladék keletkezik Észak-Magyarországon belül Ózd (pl. GE, Johnson Electric)  Eger (pl. Vilati), Tiszaújváros (pl. Jabil) és Hatvan (pl. Bosch)  térségében. Ezek a hulladékok rézzel, antimonnal esetleg nagymértékben ólommal vagy kismértékben ezüsttel, arzénnel, bizmuttal szennyezettek és jelentős tárolókapacitást igénylenek. Nem megfelelő kezelés esetén környezeti terhelést jelentenek, mint veszélyes hulladék.

A pályázat konkrét célja, hogy az országban, főként észak-magyarországon nagy mennyiségben megtalálható ónhulladékok mennyiségi és minőségi felmérését illetve annak kezelésére, tisztítására és újrahasznosítására alkalmas technológiát fejlesszünk ki és optimalizáljuk. A projekt komplex előnye, hogy az általa kidolgozandó technológia helyszíni feldolgozást tesz lehetővé, széles területen szabadon hasznosítható, jelentős környezetterhelést megszüntetésére, egyúttal újrahasznosításra irányuló technológiát dolgoz ki.

Ónsalak

A projekt közhasznú terméke egy olyan technológia kialakítása, amely alkalmazásával nem lenne szükséges a forrasztóón hulladékok külföldre szállítására, hanem a feldolgozást helyben elvégezhetnénk és az így keletkező nagy értékű tiszta ón alapanyagul szolgálhatna a hullámforrasztáshoz vagy akár kereskedelembe is hozható lenne a technológiát később alkalmazó cégnek.

A projekt hatfős kutatócsapatot foglalkoztat, 2 PhD fokozatú egyetemi oktatót (köztük a társaság ügyvezetőjét), 3 mérnököt, illetve mérnök-doktoranduszt és egy végzős anyagmérnök hallgatót. A program adminisztratív központja a társaság ózdi székhelye, míg a kutatások főként a Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszékén (2011-ben már Intézet) illetve a Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszéken az ICP kémiai vizsgálatok pedig ózdi laborban történnek.

A projekt tervezett összköltsége (a támogatás mértéke): 56 697 000 Ft (95%)

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Új Magyarország Fejlesztési TervNemzeti Fejlesztési Ügynökség
Európai Szociális Alap
ESZA Kft.

Ónhulladék hasznosítás

OnriTran

Vonalban

Jelenleg 18 vendég és 0 felhasználó van vonalban.