• Támpillér
  Támpillér

  A TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013 számú "Támpillér – építőipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon" elnevezésű projekt általános célja, hogy ózdi kistérségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli emberek piacképes szakmát sajátítsanak el és tartósan munkába álljanak. A projekt munkahelyi és társadalmi beilleszkedésüket elősegítse, valamint emelje a város és kistérség foglalkoztatottsági szintjét és népességmegtartó képességét.

 • Mentori szolgáltaások
  Mentori szolgáltaások

  A Regionális Civil Központ Alapítvány által vezetett konzorcium tagjaként a Sajó-Bódva körzetben a munkaügyi központ által kijelölt megváltozott munkaképességű személyek számára társaságunk mentori szolgáltatást, egyéni tanácsadást, illetve csoportos és pszichológiai tanácsadást és igény-képesség megfeleltetést biztosít négy kirendeltség – Ózd, Kazincbarcika, Edelény, Putnok - hatáskörében.

 • Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass
  Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass

  A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.1.1.-09/7 (Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek) kiírására benyújtott programterv, egyben elfogadott része az LHH33 – „Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című az ózdi kistérségben megvalósítandó projektcsomagnak.

 • Cél és küldetés
  Cél és küldetés

  Az 1997-ben alapított – 1999-óta ózdi székhelyű - Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. (2009-től Nonprofit Kft) az országban működő, legelőször alapított két megyei hatáskörű közhasznú tranzitfoglalkoztatási társaság egyike, egyben az ózdi, kazincbarcikai és edelényi kistérségek, illetve a Szuha-völgye legnagyobb non-profit humánerőforrás-fejlesztési, tranzitfoglalkoztatási szervezete.

 • Ónhulladék hasznosítás
  Ónhulladék hasznosítás

  A hazánkban működő vas- és nemvasfém-, valamint veszélyes hulladék gyűjtő vállalatok évente több száz tonna forrasztási ónhulladékot és ónsalakot gyűjtenek be, amely az elektronikai iparban keletkeznek a hullámforrasztás  és mártó forrasztás során. Kiemelten sok óntartalmú hulladék keletkezik Észak-Magyarországon belül Ózd, Eger, Tiszaújváros és Hatvan térségében.

Az észak-magyarországi régióban élő, megváltozott munkaképességű személyek számára nyújtandó mentori és munkaerő-piaci szolgáltatások (2010.03.01-2013.02.28.)

Az észak-magyarországi régióban élő, megváltozott munkaképességű személyek számára nyújtandó mentori és munkaerő-piaci szolgáltatások (2010.03.01-2013.02.28.)TÁMOP 1.1.1.

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1. programja keretében meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás után társaságunk a Regionális Civil Központ Alapítvány által vezetett konzorcium tagjaként a Sajó-Bódva körzetben a munkaügyi központ által kijelölt megváltozott munkaképességű személyek számára mentori szolgáltatást (176 fő), egyéni tanácsadást (141 fő), illetve csoportos és pszichológiai tanácsadást (70-70 fő) és igény-képesség (35 fő) megfeleltetést biztosít négy kirendeltség – Ózd, Kazincbarcika, Edelény, Putnok - hatáskörében.

Szerződött összeg (konzorciumból tervezett saját rész): 37 823 676 Ft.

TOBORZÁS ÉS TRÉNINGEK AZ ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÓJAKÉNT

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. erdőművelő OKJ-s képzést és kisgépkezelő betanító képzést, valamint foglalkoztatást valósít meg a TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 sz. nyertes pályázata alapján. A programhoz kapcsolóadóan, közbeszerzési eljárás által, társaságunk toborzási, kiválasztási tevékenységeket és tréningek lebonyolítását vállalta.  

A szolgáltatás megvalósításának tervezett ideje: 2011.01. hó - 2012.09. hó

A projekt megvalósítása során 90 fő hátrányos helyzetű programba bevont munkanélküli vesz részt kisgépkezelő betanító képzésben, illetve 30 fő az erdőművelő OKJ-s képzésben.

A projekt toborzási és kiválasztási tevékenységét társaságunk végezte 2011.01.07.-2011.01.31. között. A kiválasztás első lépése egy úgynevezett tudásszint felmérő megírása volt. A felmérés célja, átfogó képet kapni a jelentkezők általános műveltségéről, készségeik, képességeik állapotáról. A tudásszint felmérést követően az ügyfelek a kiválasztás második lépéseként egy személyes beszélgetésen vettek részt. A beszélgetések célja az ügyfelekről való információszerzés, amely kiterjed az egyén szociális hátterére, mentális állapotára, motivációjára és egyéb körülményeire.

A teszteredmények, illetve a szociális és mentális adatlapban rögzítettek alapján került sor a 30+90 fő kiválasztására.


A projekt megvalósítása során a képzésbe bevont ügyfeleknek tréningeken kell részt venniük. A tréningek tervezett időtartama 2011.02. hó – 2012. 09. hó. A tréningek 5 témakörben (csapatépítő tréning, kommunikációs és időgazdálkodási tréning, problémamegoldó tréning, álláskeresési technikák tréning, megvalósítók tréningje) kerülnek lebonyolításra, 8 és 10 fős csoportokban, amelyekre társaságunk folyamatosan két trénert biztosít.


"A SAJÓKAZAI TELEPRŐL AZ INTEGRÁCIÓ ÚTJÁN"

A projekt megvalósításának időpontja: 2009.09.01-2011.04.30

Az Amrita Pályaorientációs Baráti Kör, mint főpályázó és társaságunk, mint konzorciumi partner valósítja meg az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező sajókazai romák képességfejlesztő, önálló életvitelt elősegítő programját a TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0069 azonosító számon regisztrált pályázatával.
Társaságunk a projekt során megvalósuló tréningek és felzárkóztató oktatások lebonyolítását szervezi, végzi alvállalkozó bevonásával.


KÖZFOGLALKOZTATÁSI MENTORI SZOLGÁLTATÁS

A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ által kiírt pályázat útján elnyert program.
A projekt időtartama: 2011.04.01.-2011.09.30.

A projekt célja a hátrányos helyzetű, szociális problémákkal küzdő, de munkavállalásra képes és kész, közöttük kiemelten a bérpótló juttatásban részesülők személyes segítése, a munkaerő- piaci szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférés lehetőségeinek javítása, az érintettek foglalkoztatásának elősegítése, a munkaadói kapcsolatok erősítése, a munkába állás, a munkahelyi beilleszkedés megkönnyítése érdekében.
A projektet az ózdi, kazincbarcikai és edelényi kistérségben kívánjuk megvalósítani, négy munkaügyi kirendeltség vonzáskörzetében. Döntően a kistérségi központokban, továbbá Putnokon bonyolódik a szolgáltatás.

A projekt keretében mentori szolgáltatást kívánunk nyújtani legalább 1100 fő, bérpótló juttatásra jogosult és álláskeresőként nyilvántartott személyek munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése érdekében.

A célcsoportból kiválasztott ügyfelekkel a kapcsolatfelvételt követően, tájékoztatás felvilágosítás, információnyújtás következik e szolgáltatással kapcsolatban. Ezután az ügyfél bevonásra kerülnek a munkaügyi központ szolgáltatási rendszerébe. Az érdemi munka az álláskereső elhelyezkedését akadályozó tényezők/körülmények feltárásával kezdődik, melyek kiküszöböléséhez mentoraink támogatást nyújtanak. Az igények alapján álláskereséséi és egyéb tanácsadással segítjük ügyfeleinket a munkaerő-piacra való visszakerülés érdekében.

A mentor személyes konzultáció nyújtásával segíti az érintett hátrányos helyzetű álláskeresők munkakészségének erősítését, munkakompetenciájának fejlesztését a marginalizálódás, ill. az inaktivitásba süllyedés megakadályozása érdekében. A motivált ügyfeleket képzésre irányítjuk a célcsoportból, és mindent elkövetünk a képzésben tartásuk érdekében.

Feltérképezzük a potenciális munkaadókat (önkormányzatok, egyházak, vállalkozások), kapcsolatteremtés és állásajánlatok célirányos feltárása, ügyfeleink munkába helyezése érdekében. A munka hatékonysága, valamint a sikeresebb elhelyezkedés érdekében a bevont ügyfelek legalább 20%-át egyéni és 20%-át csoportos tanácsadással segítjük.

A projekt magvalósítását 11 fő mentor látja el főállásban, egy megbízással foglalkoztatott programvezető irányításával.


Egyéb, a társaság szakmai és pénzügyi működését érintő tervezett tevékenységek, szolgáltatások

 • Felsőfokú képzés (az ügyvezető által) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ózdi levelező főiskolai intézményében.
 • Eseti tanácsadások, tréningek, pályázat- és tanulmánykészítések, egyéb szolgáltatások munkaerő-kölcsönzés igény szerinti volumenben, elsősorban észak-magyarországi szervezetek, cégek, munkáltatók, de egyéb magyarországi cégek igénye szerint is.
 • A társaság által bérelt, biominősített termőföld bérletét az agrárkörnyezetvédelmi előírások miatt legalább 2011. augusztus 31-ig fenn kell tartani. A föld művelésével viszont célszerű megbízni helyi, a környezetet és a lehetőséget jól ismerő egyéni vállalkozót, illetve szeptembertől a bérleti jogviszonyt átadni, a kapcsolódó eszközparkot értékesíteni (ld. költségvetési táblázatok).

TÁMOP 1.1.1.

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Új Magyarország Fejlesztési TervNemzeti Fejlesztési Ügynökség
Európai Szociális Alap
ESZA Kft.

Ónhulladék hasznosítás

OnriTran

Vonalban

Jelenleg 18 vendég és 0 felhasználó van vonalban.