• Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass
  Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass

  A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.1.1.-09/7 (Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek) kiírására benyújtott programterv, egyben elfogadott része az LHH33 – „Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című az ózdi kistérségben megvalósítandó projektcsomagnak.

 • Cél és küldetés
  Cél és küldetés

  Az 1997-ben alapított – 1999-óta ózdi székhelyű - Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. (2009-től Nonprofit Kft) az országban működő, legelőször alapított két megyei hatáskörű közhasznú tranzitfoglalkoztatási társaság egyike, egyben az ózdi, kazincbarcikai és edelényi kistérségek, illetve a Szuha-völgye legnagyobb non-profit humánerőforrás-fejlesztési, tranzitfoglalkoztatási szervezete.

 • Mentori szolgáltaások
  Mentori szolgáltaások

  A Regionális Civil Központ Alapítvány által vezetett konzorcium tagjaként a Sajó-Bódva körzetben a munkaügyi központ által kijelölt megváltozott munkaképességű személyek számára társaságunk mentori szolgáltatást, egyéni tanácsadást, illetve csoportos és pszichológiai tanácsadást és igény-képesség megfeleltetést biztosít négy kirendeltség – Ózd, Kazincbarcika, Edelény, Putnok - hatáskörében.

 • Ónhulladék hasznosítás
  Ónhulladék hasznosítás

  A hazánkban működő vas- és nemvasfém-, valamint veszélyes hulladék gyűjtő vállalatok évente több száz tonna forrasztási ónhulladékot és ónsalakot gyűjtenek be, amely az elektronikai iparban keletkeznek a hullámforrasztás  és mártó forrasztás során. Kiemelten sok óntartalmú hulladék keletkezik Észak-Magyarországon belül Ózd, Eger, Tiszaújváros és Hatvan térségében.

 • Támpillér
  Támpillér

  A TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013 számú "Támpillér – építőipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon" elnevezésű projekt általános célja, hogy ózdi kistérségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli emberek piacképes szakmát sajátítsanak el és tartósan munkába álljanak. A projekt munkahelyi és társadalmi beilleszkedésüket elősegítse, valamint emelje a város és kistérség foglalkoztatottsági szintjét és népességmegtartó képességét.

Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom Program

Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom Program

HEFOP 2.3.2.- Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások - A hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatásának javítása (2005.01.01-2005.12.31.)

Társaságunk 2001 és 2004 között valósította meg az OFA támogatásával Újra Dolgozom Programját (később az Újra Dolgozom Program Országos Szövetségének tagja is lett) komplex munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó programját.
Ez a projekt a jól bevált módszernek a HEFOP 2.3.2. irányelvei szerinti átdolgozásán, továbbfejlesztésén alakult, amely egyúttal szakmai előzménye volt a fent nevezett Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom + Programnak.

Ebben a projektben is több mint 800 hátrányos helyzetű tartósan munkanélküli vett részt és közülük, mintegy 250-et sikerült tartósan (re)integrálni a munkaerő-piacra.
A projekt összköltsége (a támogatás mértéke): 57 800 000 Ft (97%)

A projekt általános célkitűzései:

A projekt közvetlen célkitűzése a tartós munkanélküli és rendszeres szociális segélyből élő emberek foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése az ózdi, kazincbarcikai és edelényi statisztikai kistérségekben. Programunk célja a munka világából hosszan kirekesztődött emberek megkeresése, részükre személyre szabott tanácsadás révén a motiváció és az elhelyezkedési esély növelése, kiegészítve mentális, motivációs tréningekkel, integrációs és képzési elemekkel, tanácsadás az ügyfelek hivatali vagy adminisztrációs jellegű problémáiban.


Jellemzői:

 • A program alapvetően azokat a leszakadó, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű – dominánsan tartós – munkanélkülieket célozza meg, akiket a munkaügyi intézményrendszer nehezen ér el.
 • A munkanélküli ügyfelek személyes jellemzőinek megfelelően, ugyanakkor összetetten alkalmazza az egyes szolgáltatási elemeket, munkaerő-piaci reintegrációjuk érdekében.
 • Az ÚDP-nek azzal a – döntően kis- és középvállalkozásokból álló – munkáltatói körrel van kapcsolata, akikkel a munkaügyi intézményrendszer csak nehezen, vagy nem teljes körűen képes felvenni a kapcsolatot. Aktív, hatékony állásfeltárást végez körükben, többletszolgáltatást nyújtva ezzel ügyfeleinek.
 • Az ÚDP az 1991. évi IV. törvényben foglalt valamennyi szolgáltatási elemet ellátja. Ezt dokumentálhatóan kidolgozott szakmai követelmények alapján, felkészített személyzettel, jó költséghatékonysággal, ellenőrizhetően valósítja meg.
 • Az ÚDP tevékenysége teljes összhangban működik a Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Nonprofit Kft. bejegyzett munkahelyközvetítési és munkaerőkölcsönzési tevékenységeivel.

A célcsoport:

Alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkező munkanélküli emberek (köztük romák), de közülük is különösen:

 • a 45 év felettiek;
 • büntetőeljárásban terheltnek minősülő emberek;
 • a fogyatékkal élő, illetve megváltozott munkaképességűek;
 • a hátrányos helyzetű, az iskolarendszerből lemorzsolódott fiatalok;
 • a gyógyult vagy gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek;
 • tartós munkanélküli emberek. 


HEFOPA program 2005-ben a HEFOP 2.3.2.-1. Alternatív Foglalkoz-tatási Szolgáltatások - A hátrá-nyos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása” c. pályázati forrás Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom Programja® c. projektjeként zajlik.Eddigi eredmények:

ÚDP eredmények

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Új Magyarország Fejlesztési TervNemzeti Fejlesztési Ügynökség
Európai Szociális Alap
ESZA Kft.

Ónhulladék hasznosítás

OnriTran

Vonalban

Jelenleg 18 vendég és 0 felhasználó van vonalban.