• Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass
  Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass

  A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.1.1.-09/7 (Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek) kiírására benyújtott programterv, egyben elfogadott része az LHH33 – „Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című az ózdi kistérségben megvalósítandó projektcsomagnak.

 • Ónhulladék hasznosítás
  Ónhulladék hasznosítás

  A hazánkban működő vas- és nemvasfém-, valamint veszélyes hulladék gyűjtő vállalatok évente több száz tonna forrasztási ónhulladékot és ónsalakot gyűjtenek be, amely az elektronikai iparban keletkeznek a hullámforrasztás  és mártó forrasztás során. Kiemelten sok óntartalmú hulladék keletkezik Észak-Magyarországon belül Ózd, Eger, Tiszaújváros és Hatvan térségében.

 • Támpillér
  Támpillér

  A TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013 számú "Támpillér – építőipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon" elnevezésű projekt általános célja, hogy ózdi kistérségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli emberek piacképes szakmát sajátítsanak el és tartósan munkába álljanak. A projekt munkahelyi és társadalmi beilleszkedésüket elősegítse, valamint emelje a város és kistérség foglalkoztatottsági szintjét és népességmegtartó képességét.

 • Mentori szolgáltaások
  Mentori szolgáltaások

  A Regionális Civil Központ Alapítvány által vezetett konzorcium tagjaként a Sajó-Bódva körzetben a munkaügyi központ által kijelölt megváltozott munkaképességű személyek számára társaságunk mentori szolgáltatást, egyéni tanácsadást, illetve csoportos és pszichológiai tanácsadást és igény-képesség megfeleltetést biztosít négy kirendeltség – Ózd, Kazincbarcika, Edelény, Putnok - hatáskörében.

 • Cél és küldetés
  Cél és küldetés

  Az 1997-ben alapított – 1999-óta ózdi székhelyű - Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. (2009-től Nonprofit Kft) az országban működő, legelőször alapított két megyei hatáskörű közhasznú tranzitfoglalkoztatási társaság egyike, egyben az ózdi, kazincbarcikai és edelényi kistérségek, illetve a Szuha-völgye legnagyobb non-profit humánerőforrás-fejlesztési, tranzitfoglalkoztatási szervezete.

ONRITRAN - A projekt célja

ONRITRAN - A projekt céljaA pályázó nonprofit társaság közhasznú jellegű KFI program keretében az országban, főként észak-magyarországon nagy mennyiségben, akár több száz tonna tömegben megtalálható ónhulladékok mennyiségi és minőségi felmérését illetve annak kezelésére, tisztítására és újrahasznosítására alkalmas technológia kifejlesztését és optimalizálását tűzte ki célul. A projekt komplex előnye, hogy az általa kidolgozandó technológia helyszíni feldolgozást tesz lehetővé, széles területen szabadon hasznosítható, jelentős környezetterhelést megszüntetésére, egyúttal újrahasznosításra irányuló technológiát dolgoz ki. A megfelelő faktorok optimalizálásával szeretnénk megtalálni a környezetvédelmi és gazdasági szempontból legalkalmasabb kísérleti beállítást nagytisztaságú ón leválasztására. Célunk továbbá, hogy az így nyert nagytisztaságú katódfém olvasztási feltételeit illetve tisztasági fokát meghatározzuk.

A hazánkban működő vas- és nemvasfém-, valamint veszélyes hulladék gyűjtő vállalatok évente több száz tonna forrasztási ónhulladékot és ónsalakot gyűjtenek be, amely az elektronikai iparban keletkeznek a hullámforrasztás és mártó forrasztás során. Kiemelten sok óntartalmú hulladék keletkezik Észak-Magyarországon. Ezek a hulladékok rézzel, antimonnal esetleg nagymértékben ólommal vagy kismértékben ezüsttel, arzénnel, bizmuttal szennyezettek és jelentős tárolókapacitást igénylenek. Nem megfelelő kezelés esetén környezeti terhelést jelentenek, mint veszélyes hulladék. Külföldre szállítva, ugyan hagyományos pirometallurgiai technológiákkal feldolgozható, de ez a megoldás nem jelent valódi megoldást, mivel igen költséges, ezért igen ritkán inkább csak kényszermegoldásként alkalmazzák. Egy helyben is alkalmazható speciális feldolgozási technika kifejlesztése esetén a környezetterhelés megszüntetése mellett ez a hulladékanyag jelentős újrafelhasználható értéket is képviselne, hiszen a nyersón világpiaci ára (jelenleg kb. 25 USD/kg) az utóbbi néhány év alatt többszörösére is nőtt. Az elektronikai felhasználások gyors bővülése és a nyersanyagok korlátozottsága miatt az ón ára a továbbiakban is várhatóan emelkedni fog, így a forrasztási technológiából származó nagy óntartalmú hulladék anyag alternatív feldolgozása jelentős megtakarításhoz vezethet.

Közhasznú jellegű projektünk terméke egy - akár a hulladék keletkezési helyén is alkalmazható- technológia, amely alkalmazásával nem lenne szükséges a forrasztóón hulladékok külföldre szállítására, hanem a feldolgozást helyben elvégezhetnénk és az így keletkező nagy értékű tiszta ón alapanyagul szolgálhatna a hullámforrasztáshoz vagy akár kereskedelembe is hozható lenne a technológiát később alkalmazó cégnek. Ezzel elkerülnénk a veszélyes hulladékok kezelésével és tárolásával, szállításával járó költségeket valamint az ón tisztításából származó profit nem a külföldi cégeket és kereskedőket illetné, hanem a feldolgozó hazai vállalatot.

A kifejlesztendő termék, technológia vagy szolgáltatás leírása

A technológia lényege az elektrolitos ónraffinálás megvalósítása és optimalizálása.