• Ónhulladék hasznosítás
  Ónhulladék hasznosítás

  A hazánkban működő vas- és nemvasfém-, valamint veszélyes hulladék gyűjtő vállalatok évente több száz tonna forrasztási ónhulladékot és ónsalakot gyűjtenek be, amely az elektronikai iparban keletkeznek a hullámforrasztás  és mártó forrasztás során. Kiemelten sok óntartalmú hulladék keletkezik Észak-Magyarországon belül Ózd, Eger, Tiszaújváros és Hatvan térségében.

 • Mentori szolgáltaások
  Mentori szolgáltaások

  A Regionális Civil Központ Alapítvány által vezetett konzorcium tagjaként a Sajó-Bódva körzetben a munkaügyi központ által kijelölt megváltozott munkaképességű személyek számára társaságunk mentori szolgáltatást, egyéni tanácsadást, illetve csoportos és pszichológiai tanácsadást és igény-képesség megfeleltetést biztosít négy kirendeltség – Ózd, Kazincbarcika, Edelény, Putnok - hatáskörében.

 • Cél és küldetés
  Cél és küldetés

  Az 1997-ben alapított – 1999-óta ózdi székhelyű - Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. (2009-től Nonprofit Kft) az országban működő, legelőször alapított két megyei hatáskörű közhasznú tranzitfoglalkoztatási társaság egyike, egyben az ózdi, kazincbarcikai és edelényi kistérségek, illetve a Szuha-völgye legnagyobb non-profit humánerőforrás-fejlesztési, tranzitfoglalkoztatási szervezete.

 • Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass
  Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass

  A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.1.1.-09/7 (Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek) kiírására benyújtott programterv, egyben elfogadott része az LHH33 – „Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című az ózdi kistérségben megvalósítandó projektcsomagnak.

 • Támpillér
  Támpillér

  A TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013 számú "Támpillér – építőipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon" elnevezésű projekt általános célja, hogy ózdi kistérségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli emberek piacképes szakmát sajátítsanak el és tartósan munkába álljanak. A projekt munkahelyi és társadalmi beilleszkedésüket elősegítse, valamint emelje a város és kistérség foglalkoztatottsági szintjét és népességmegtartó képességét.

Az 1997-ben alapított – 1999-óta ózdi székhelyű - Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. (2009-től Nonprofit Kft) az országban működő, legelőször alapított két megyei hatáskörű közhasznú tranzitfoglalkoztatási társaság egyike, egyben az ózdi, kazincbarcikai és edelényi kistérségek, illetve a Szuha-völgye legnagyobb non-profit humánerőforrás-fejlesztési, tranzitfoglalkoztatási szervezete. A társaság létrejöttének, működésének célja a régiót feszítő humánerőforrás-fejlesztési, foglalkoztatási, illetve környezetvédelmi, területi rehabilitációs és innovációs feladatok projektszerű elvégzése, a problémák enyhítése. Ezen célkitűzéseket a kft. alapvetően különböző foglalkoztatási, humánszolgáltatási, non-profit befektetési és racionalizálási projektek létrehozásával, megvalósításával valósítja meg. A társaság aktív szerepet vállalt korábban közcélú foglalkoztatásban és közmunkákban is, működési területe a munkanélküliek regisztráltsága szempontjából B-A-Z. megye, a munkahelyek szempontjából Magyarország, illetve a munkaerő-kölcsönzési tevékenységét illetően még az EU tagországai.

A társaság küldetése, hogy a hazai és külföldi tapasztalatokat és módszereket felhasználva megyei szinten különböző képzésekkel kombinált munkaerő-piaci projekteket hozzon létre, melyek következtében a programokban résztvevők egy része tartós munkahelyhez juthat.

 

A társaság tevékenysége:

 • Komplex, nagy volumenű képzési-foglalkoztatási, humánszolgáltatási, munkaerő-piaci és környezet-rehabilitációs projektek kidolgozása, hozzá kapcsolható uniós és hazai pályázati támogatások elnyerése, a programok megvalósítása.
 • Munkaerő-piaci, társadalomtudományi, felső- és felnőttoktatási, műszaki és környezetvédelmi témában felmérések, tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, pályázati projektek készítése.
 • Partneri jellegű részvétel más munkaerő-piaci, kutatási, és környezet-rehabilitációs jellegű projektekben (tréningek vezetése, tananyagfejlesztés, humánerőforrás-kezelés logisztikai és adminisztratív feladatai, stb.)
 • Személyre szabott felkészítés és munkahely-közvetítés állástalanok számára a halmozottan hátrányos helyzetű, képzetlenektől a többdiplomásokig, különös tekintettel a pályakezdő diplomásokra.
 • Főként műszaki, környezetvédelmi, humánerőforrás fejlesztési jellegű, projektszerű K+F+I tevékenység (saját irányítású projektekben, illetve más projektekben partnerként)
 • Felsőfokú oktatási intézményben végzett oktatói tevékenység.
 • A térségben jelenlévő vállalati-vállalkozói szféra, illetve hazai és külföldi beruházások, önkormányzatok számára segéd-, szakmunkás és diplomás humánerőforrás biztosítása, munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés által (társaságunk az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ regisztrált közhasznú munkaerő-közvetítő és -kölcsönző szervezete).
 • Projektorientált befektetői, munkaerő-piaci fórumok, találkozók szervezése.
 • Tartós munkahelyek elérését elősegítő szakmai képzések, humán szolgáltatások, reintegrációs, csoportkohéziós és egyéb tréningek lebonyolítása, álláskeresési technikák oktatása, munkában maradást elősegítő tréningek biztosítása.
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, személyre szabott munkavállalási potenciált növelő, illetve rehabilitációs szolgáltatásokkal.
 • Marketing és PR munka, irodatechnikai szolgáltatások

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Új Magyarország Fejlesztési TervNemzeti Fejlesztési Ügynökség
Európai Szociális Alap
ESZA Kft.

Ónhulladék hasznosítás

OnriTran

Vonalban

Jelenleg 18 vendég és 0 felhasználó van vonalban.