Széchenyi 2020 - Befektetés a jövőbe

 
9.jpg
12.jpg

2015. 02. 25-02.27. időpontokban megtörténtek az OKJ képzések vizsgatevékenységei. Ennek eredményeként a festő, mázoló tapétázó képzés esetében a képzésen résztvevő 10 főből 9 fő sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tett. Kőműves és hideg burkoló képzésnél 12 fő képzésben résztvevő közül 12 fő sikeresen teljesítette a vizsgafeladatokat.

A projekt képzéssel egybekötött foglalkoztatási szakasza 2015. 02. 28.-al befejeződött, így megkezdődött a projektrésztevők munkáltatóknál történő továbbfoglalkoztatása.

A továbbfoglalkoztatás ideje alatt továbbra is rendszeres a kapcsolattartás a program résztvevőkkel, valamint a munkáltatójukkal. A projekt ezen szakaszában a figyelem elsősorban a továbbfoglalkoztatáson nyújtott teljesítményre, a munkahelyen való megfelelésre, valamint a továbbfoglalkoztatás utáni nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésre irányul. Elsődleges célunk az ügyfelek elsődleges munkaerő-piaci integrációjának és tartós munkavállalásának elősegítése.

További feladatok:

  • Potenciális munkáltatók számbavétele
  • Az ügyfelek foglalkoztatása szempontjából adekvát munkáltató vagy munkáltatók kiválasztása
  • Előzetesen információk gyűjtése a kiválasztott munkáltatókról
  • Munkáltatóknak való bemutatkozás, kapcsolatfelvétel céljából
  • A kiválasztott munkáltatók első megkeresése e-mailben, telefonon, levélben
  • A kiválasztott munkáltatók személyes felkeresése
  • Az ügyfél felkészítése a munkáltatóval történő találkozásra
  • Az ügyfél és a munkáltató találkozásának elősegítése

A képzés és a foglalkoztatás szervesen összekapcsolódik.2014. július 1-jén megkezdődtek a foglalkoztatással egybekötött OKJ-s képzéseink. Festő, illetve kőműves- hidegburkoló tanfolyamaink lebonyolításáért az Oktatási Stúdió '90. Kft. felel.

Képzéseink közvetlen célja, foglalkoztatási jogviszony közben a helyi igényekre és keresletre épülő, kétféle építőipari szakmában indított, gyakorlatorientált OKJ-s szakma megszerzése 2x12 fő munkanélküli számára.

2014. június 2-án megkezdődött az OKJ-s képzést megelőzően szakmailag indokolt ismeretfelújító képzés.

Az Ismeretfelújító képzés (kulcskompetencia fejlesztési képzés) célja a felzárkóztatás és a hiányzó alapismeretek pótlása, melyet egy felmérés előz meg a célcsoporttagok meglévő ismereteiről.

Elkezdődtek a projekten belül tervezett tréningek

2014. 04. 29-én elkezdődtek az OKJ-s képzést megelőzően szakmailag indokolt tréningek.

Az ismeretfelújító képzést megelőzően csapatépítő, reintegráló, tanulástechnikai, kulcsképesség-fejlesztő és motivációs tréningeken vesznek részt a tanfolyamra sikeresen felvételt nyert ügyfeleink.

Képzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményeiLezajlott a közbeszerzési eljárás a "Támpillér- építőipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon" elnevezésű projekt képzéseire vonatkozóan.

Az eljárás eredményei: 

- A projekt keretén belül tervezett tréningek, illetve ismeretfelújító képzés a Regionális Civil Központ Alapítvány (3530 Miskolc, Rákóczi út 12. | 3504 Miskolc Pf.: 87.) által kerül lebonyolításra.

- A kőműves és hidegburkoló, továbbá festő OKJ-s képzések lebonyolítása az Oktatási Stúdió '90. Kft. (3529 Miskolc, Csabai kapu 25) feladata lesz.